ပင္လယ္မ်က္ႏွာမူ ကြန္ဒို ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ ေဆာက္လုပ္မည္

NEWS

ပင္လယ္မ်က္ႏွာမူ ကြန္ဒို ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ ေဆာက္လုပ္မည္

22 / January / 2018

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ – ပင္လယ္ကို မ်က္ႏွာမူထားၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ေဈး၊ ကမ္းနားပန္းၿခံေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ Sea View ကြန္ဒိုအထပ္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ အခုလအတြင္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ မယ္လို႔ Myanmar Builders Guideက သိရပါတယ္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေရပုန္းရပ္ကြက္ ကမ္း နားလမ္း sea view ကြန္ဒိုစီမံကိန္းမွာ အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္တိုက္ခန္းေတြပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပထ မဆံုး မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အအံုျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာ နဲ႔ Face One ျဖစ္တဲ့အေဆာက္အ အံု ေလးလံုး ၂၂ ထပ္၊ ၂၈ ထပ္ပါ တဲ့ ေလးလံုးကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္မွာပါ။

အျမင့္ဆံုး ၃၂ ထပ္အထိ ပါဝင္ မယ့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ယန္စီျမစ္အင္တာေနရွင္နယ္ ကုမဏီက တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေန ၿပီး ၂၂ ထပ္ကေန ၃၂ ထပ္အထိ ပါ ဝင္မယ့္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၁၂ လံုး ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး EIA, SIA (ပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိေပးျခင္း) ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္း က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီ လုပ္ငန္း စတင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္မယ့္ေနရာကို စုေပါင္းေျမအျဖစ္ေျပာင္းရ မွာပါ။ စာရြက္စာတမ္း စံုလင္ေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္တင္ျပမွာ ျဖစ္ၿပီး သည္လထဲမွာ ခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ယူဆထားပါတယ္။

ေခတ္မီဆန္းသစ္တဲ့ နည္းပညာေတြ၊ ေရကူးကန္၊ ကစားကြင္းနဲ႔ လံုၿခံဳေရးစနစ္ေတြေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုၾကားမွာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနတဲ့စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီးစတင္ေဆာက္လုပ္မယ့္ယခုလမွႏွစ္ႏွစ္အတြင္းအေဆာက္အအံုေလးလံုးကို အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit: The Kumudra